Adaptadors i destil·lació

Referències i articles disponibles:

ReferènciaNom del producteAfegir al carret
ADPT_1191F1190 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables - 1191
ADPT_1192F1190 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables - 1192
ADPT_1193F1190 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables - 1193
ADPT_1201F1200 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables y bocaesmerilada para termómetro - 1201
ADPT_1202F1200 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables y bocaesmerilada para termómetro - 1202
ADPT_1203F1200 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables y bocaesmerilada para termómetro - 1203
ADPT_1204F1200 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables y bocaesmerilada para termómetro - 1204
ADPT_1211F1210 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables y bocaroscada ISO-GL para termómetro - 1211
ADPT_1212F1210 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables y bocaroscada ISO-GL para termómetro - 1212
ADPT_1213F1210 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables y bocaroscada ISO-GL para termómetro - 1213
ADPT_1214F1210 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables y bocaroscada ISO-GL para termómetro - 1214
ADPT_1215F1210 PIEZA DESTILACION ACODADA A 75º, con ajustes intercambiables y bocaroscada ISO-GL para termómetro - 1215
ADPT_1221F1220 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables - 1221
ADPT_1222F1220 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables - 1222
ADPT_1223F1220 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables - 1223
ADPT_1231F1230 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables y bocaesmerilada para termómetro - 1231
ADPT_1232F1230 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables y bocaesmerilada para termómetro - 1232
ADPT_1233F1230 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables y bocaesmerilada para termómetro - 1233
ADPT_1234F1230 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables y bocaesmerilada para termómetro - 1234
ADPT_1241F1240 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1241
ADPT_1242F1240 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1242
ADPT_1243F1240 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1243
ADPT_1244F1240 PIEZA DESTILACION DOBLE CODO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1244
ADPT_1251F1250 PIEZA ACODADA A 165º, con ajustes intercambiables para adaptar a la bocade tapa reactor inclinada a 15º - 1251
ADPT_1252F1250 PIEZA ACODADA A 165º, con ajustes intercambiables para adaptar a la bocade tapa reactor inclinada a 15º - 1252
ADPT_1253F1250 PIEZA ACODADA A 165º, con ajustes intercambiables para adaptar a la bocade tapa reactor inclinada a 15º - 1253
ADPT_1254F1250 PIEZA ACODADA A 165º, con ajustes intercambiables para adaptar a la bocade tapa reactor inclinada a 15º - 1254
ADPT_1261F1260 PIEZA ACODADA A 105º, con ajustes intercambiables - 1261
ADPT_1262F1260 PIEZA ACODADA A 105º, con ajustes intercambiables - 1262
ADPT_1263F1260 PIEZA ACODADA A 105º, con ajustes intercambiables - 1263
ADPT_1271F1270 PIEZA ACODADA A 105º, con ajustes intercambiables - 1271
ADPT_1272F1270 PIEZA ACODADA A 105º, con ajustes intercambiables - 1272
ADPT_1273F1270 PIEZA ACODADA A 105º, con ajustes intercambiables - 1273
ADPT_1274F1270 PIEZA ACODADA A 105º, con ajustes intercambiables - 1274
ADPT_1281F1280 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos y bocaesmerilada para termómetro - 1281
ADPT_1282F1280 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos y bocaesmerilada para termómetro - 1282
ADPT_1283F1280 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos y bocaesmerilada para termómetro - 1283
ADPT_1284F1280 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos y bocaesmerilada para termómetro - 1284
ADPT_1291F1290 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos y bocaroscada ISO-GL para termómetro - 1291
ADPT_1292F1290 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos y bocaroscada ISO-GL para termómetro - 1292
ADPT_1293F1290 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos y bocaroscada ISO-GL para termómetro - 1293
ADPT_1294F1290 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos y bocaroscada ISO-GL para termómetro - 1294
ADPT_1301F1300 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos - 1301
ADPT_1302F1300 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos - 1302
ADPT_1303F1300 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos - 1303
ADPT_1304F1300 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos - 1304
ADPT_1305F1300 PIEZA BIFURCADA, con ajustes intercambiables, brazos paralelos - 1305
ADPT_1311F1310 PIEZA DESTILACION, con ajustes intercambiables y dos bocas esmeriladaspara termómetros - 1311
ADPT_1312F1310 PIEZA DESTILACION, con ajustes intercambiables y dos bocas esmeriladaspara termómetros - 1312
ADPT_1313F1310 PIEZA DESTILACION, con ajustes intercambiables y dos bocas esmeriladaspara termómetros - 1313
ADPT_1321F1320 PIEZA DESTILACION, con ajustes intercambiables y dos bocas roscadasISO-GL para termómetros - 1321
ADPT_1322F1320 PIEZA DESTILACION, con ajustes intercambiables y dos bocas roscadasISO-GL para termómetros - 1322
ADPT_1323F1320 PIEZA DESTILACION, con ajustes intercambiables y dos bocas roscadasISO-GL para termómetros - 1323
ADPT_1331F1330 BOLA TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retención deproyecciones - 1331
ADPT_1332F1330 BOLA TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retención deproyecciones - 1332
ADPT_1333F1330 BOLA TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retención deproyecciones - 1333
ADPT_1334F1330 BOLA TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retención deproyecciones - 1334
ADPT_1335F1330 BOLA TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retención deproyecciones - 1335
ADPT_1341F1340 BOLA DOBLE TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retenciónde proyecciones - 1341
ADPT_1342F1340 BOLA DOBLE TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retenciónde proyecciones - 1342
ADPT_1343F1340 BOLA DOBLE TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retenciónde proyecciones - 1343
ADPT_1344F1340 BOLA DOBLE TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retenciónde proyecciones - 1344
ADPT_1351F1350 BOLA TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retenciónde proyecciones - 1351
ADPT_1352F1350 BOLA TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retenciónde proyecciones - 1352
ADPT_1353F1350 BOLA TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retenciónde proyecciones - 1353
ADPT_1354F1350 BOLA TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables, para retenciónde proyecciones - 1354
ADPT_1361F1360 BOLA TRAMPA KJELDAHL, con ajustes intercambiables y alargadera brazosparalelos - 1361
ADPT_1371F1370 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1371
ADPT_1372F1370 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1372
ADPT_1373F1370 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1373
ADPT_1374F1370 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1374
ADPT_1375F1370 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1375
ADPT_1376F1370 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1376
ADPT_1381F1380 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y llave cónica P.T.F.E. contoma para vacío - 1381
ADPT_1382F1380 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y llave cónica P.T.F.E. contoma para vacío - 1382
ADPT_1383F1380 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y llave cónica P.T.F.E. contoma para vacío - 1383
ADPT_1384F1380 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y llave cónica P.T.F.E. contoma para vacío - 1384
ADPT_1385F1380 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y llave cónica P.T.F.E. contoma para vacío - 1385
ADPT_1386F1380 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y llave cónica P.T.F.E. contoma para vacío - 1386
ADPT_1391F1390 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y tubo al fondo del matrazpara entrada de gases - 1391
ADPT_1392F1390 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y tubo al fondo del matrazpara entrada de gases - 1392
ADPT_1393F1390 PIEZA INTERMEDIA, con ajustes intercambiables y tubo al fondo del matrazpara entrada de gases - 1393
ADPT_1401F1400 COLECTOR ALARGADERA RECTA, con ajuste intercambiable - 1401
ADPT_1402F1400 COLECTOR ALARGADERA RECTA, con ajuste intercambiable - 1402
ADPT_1403F1400 COLECTOR ALARGADERA RECTA, con ajuste intercambiable - 1403
ADPT_1404F1400 COLECTOR ALARGADERA RECTA, con ajuste intercambiable - 1404
ADPT_1405F1400 COLECTOR ALARGADERA RECTA, con ajuste intercambiable - 1405
ADPT_1406F1400 COLECTOR ALARGADERA RECTA, con ajuste intercambiable - 1406
ADPT_1411F1410 COLECTOR ALARGADERA ACODADA A 105º, con ajuste intercambiable - 1411
ADPT_1412F1410 COLECTOR ALARGADERA ACODADA A 105º, con ajuste intercambiable - 1412
ADPT_1413F1410 COLECTOR ALARGADERA ACODADA A 105º, con ajuste intercambiable - 1413
ADPT_1414F1410 COLECTOR ALARGADERA ACODADA A 105º, con ajuste intercambiable - 1414
ADPT_1415F1410 COLECTOR ALARGADERA ACODADA A 105º, con ajuste intercambiable - 1415
ADPT_1416F1410 COLECTOR ALARGADERA ACODADA A 105º, con ajuste intercambiable - 1416
ADPT_1421F1420 COLECTOR RECTO, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1421
ADPT_1422F1420 COLECTOR RECTO, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1422
ADPT_1423F1420 COLECTOR RECTO, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1423
ADPT_1424F1420 COLECTOR RECTO, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1424
ADPT_1431F1430 COLECTOR ACODADO, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1431
ADPT_1432F1430 COLECTOR ACODADO, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1432
ADPT_1433F1430 COLECTOR ACODADO, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1433
ADPT_1434F1430 COLECTOR ACODADO, con ajustes intercambiables y toma para vacío - 1434
ADPT_1445F1440 COLECTOR RECTO, con ajustes intercambiables y rosca ISO-GL para adaptaroliva plástico toma vacío - 1445
ADPT_1446F1440 COLECTOR RECTO, con ajustes intercambiables y rosca ISO-GL para adaptaroliva plástico toma vacío - 1446
ADPT_1447F1440 COLECTOR RECTO, con ajustes intercambiables y rosca ISO-GL para adaptaroliva plástico toma vacío - 1447
ADPT_1448F1440 COLECTOR RECTO, con ajustes intercambiables y rosca ISO-GL para adaptaroliva plástico toma vacío - 1448
ADPT_1455F1450 COLECTOR ACODADO, con ajustes intercambiables y rosca ISO-GL para adaptaroliva plástico toma vacío - 1455
ADPT_1456F1450 COLECTOR ACODADO, con ajustes intercambiables y rosca ISO-GL para adaptaroliva plástico toma vacío - 1456
ADPT_1457F1450 COLECTOR ACODADO, con ajustes intercambiables y rosca ISO-GL para adaptaroliva plástico toma vacío - 1457
ADPT_1458F1450 COLECTOR ACODADO, con ajustes intercambiables y rosca ISO-GL para adaptaroliva plástico toma vacío - 1458
ADPT_1461F1460 TUBO COLECTOR, con ajuste intercambiable y toma para vacío - 1461
ADPT_1462F1460 TUBO COLECTOR, con ajuste intercambiable y toma para vacío - 1462
ADPT_1463F1460 TUBO COLECTOR, con ajuste intercambiable y toma para vacío - 1463
ADPT_1464F1460 TUBO COLECTOR, con ajuste intercambiable y toma para vacío - 1464
ADPT_1471F1470 TUBO COLECTOR, con rosca ISO-GL y toma para vacío - 1471
ADPT_1472F1470 TUBO COLECTOR, con rosca ISO-GL y toma para vacío - 1472
ADPT_1473F1470 TUBO COLECTOR, con rosca ISO-GL y toma para vacío - 1473
ADPT_1474F1470 TUBO COLECTOR, con rosca ISO-GL y toma para vacío - 1474
ADPT_1481F1480 TUBO COLECTOR GRADUADO, con ajuste intercambiable, llave rompe vacíoy llave P.T.F.E. inferior para descarga - 1481
ADPT_1482F1480 TUBO COLECTOR GRADUADO, con ajuste intercambiable, llave rompe vacíoy llave P.T.F.E. inferior para descarga - 1482
ADPT_1483F1480 TUBO COLECTOR GRADUADO, con ajuste intercambiable, llave rompe vacíoy llave P.T.F.E. inferior para descarga - 1483
ADPT_1484F1480 TUBO COLECTOR GRADUADO, con ajuste intercambiable, llave rompe vacíoy llave P.T.F.E. inferior para descarga - 1484
ADPT_1491F1490 COLECTOR SEPARADOR POR GIRO, con ajustes intercambiables para dosfracciones - 1491
ADPT_1492F1490 COLECTOR SEPARADOR POR GIRO, con ajustes intercambiables para dosfracciones - 1492
ADPT_1493F1490 COLECTOR SEPARADOR POR GIRO, con ajustes intercambiables para dosfracciones - 1493
ADPT_1494F1490 COLECTOR SEPARADOR POR GIRO, con ajustes intercambiables para dosfracciones - 1494
ADPT_1501F1500 COLECTOR SEPARADOR POR GIRO, con ajustes intercambiables para tresfracciones - 1501
ADPT_1502F1500 COLECTOR SEPARADOR POR GIRO, con ajustes intercambiables para tresfracciones - 1502
ADPT_1503F1500 COLECTOR SEPARADOR POR GIRO, con ajustes intercambiables para tresfracciones - 1503
ADPT_1504F1500 COLECTOR SEPARADOR POR GIRO, con ajustes intercambiables para tresfracciones - 1504
ADPT_1512F1510 COLECTOR SEPARADOR PAULY, con ajustes intercambiables para cuatrofracciones, permite trabajar con matraces de hasta 100 ml. - 1512
ADPT_1521F1520 COLECTOR SEPARADOR BERTRAND RECTO, con ajustes intercambiables - 1521
ADPT_1522F1520 COLECTOR SEPARADOR BERTRAND RECTO, con ajustes intercambiables - 1522
ADPT_1523F1520 COLECTOR SEPARADOR BERTRAND RECTO, con ajustes intercambiables - 1523
ADPT_1531F1530 COLECTOR SEPARADOR BERTRAND ACODADO A 105º, con ajustesintercambiables - 1531
ADPT_1532F1530 COLECTOR SEPARADOR BERTRAND ACODADO A 105º, con ajustesintercambiables - 1532
ADPT_1533F1530 COLECTOR SEPARADOR BERTRAND ACODADO A 105º, con ajustesintercambiables - 1533
ADPT_1541F1540 PIEZA DESTILACION ACODADA, con ajustes intercambiables para arrastrede vapor - 1541
ADPT_1542F1540 PIEZA DESTILACION ACODADA, con ajustes intercambiables para arrastrede vapor - 1542
ADPT_1543F1540 PIEZA DESTILACION ACODADA, con ajustes intercambiables para arrastrede vapor - 1543
ADPT_1551F1550 COLUMNA CON REFRIGERANTE LIEBIG, con ajustes intercambiables paramicro-destilación - 1551
ADPT_1552F1550 COLUMNA CON REFRIGERANTE LIEBIG, con ajustes intercambiables paramicro-destilación - 1552
ADPT_1561F1560 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables - 1561
ADPT_1562F1560 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables - 1562
ADPT_1563F1560 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables - 1563
ADPT_1564F1560 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables - 1564
ADPT_1565F1560 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables - 1565
ADPT_1566F1560 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables - 1566
ADPT_1567F1560 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables - 1567
ADPT_1571F1570 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y tabiqueperforado como soporte del relleno - 1571
ADPT_1572F1570 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y tabiqueperforado como soporte del relleno - 1572
ADPT_1573F1570 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y tabiqueperforado como soporte del relleno - 1573
ADPT_1574F1570 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y tabiqueperforado como soporte del relleno - 1574
ADPT_1575F1570 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y tabiqueperforado como soporte del relleno - 1575
ADPT_1576F1570 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y tabiqueperforado como soporte del relleno - 1576
ADPT_1577F1570 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y tabiqueperforado como soporte del relleno - 1577
ADPT_1581F1580 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1581
ADPT_1582F1580 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1582
ADPT_1583F1580 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1583
ADPT_1584F1580 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1584
ADPT_1585F1580 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1585
ADPT_1586F1580 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1586
ADPT_1587F1580 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y boca roscadaISO-GL para termómetro - 1587
ADPT_1596F1590 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y camisaenvolvente cerrada al vacío, con y sin platear - 1596
ADPT_1597F1590 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y camisaenvolvente cerrada al vacío, con y sin platear - 1597
ADPT_1598F1590 COLUMNA LISA PARA RELLENO, con ajustes intercambiables y camisaenvolvente cerrada al vacío, con y sin platear - 1598
ADPT_1601F1600 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de las columnas lisasFigs. 1560, 1570, 1580 y 1590 - 1601
ADPT_1602F1600 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de las columnas lisasFigs. 1560, 1570, 1580 y 1590 - 1602
ADPT_1603F1600 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de las columnas lisasFigs. 1560, 1570, 1580 y 1590 - 1603
ADPT_1604F1600 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de las columnas lisasFigs. 1560, 1570, 1580 y 1590 - 1604
ADPT_1611F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1611
ADPT_1612F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1612
ADPT_1613F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1613
ADPT_1614F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1614
ADPT_1615F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1615
ADPT_1616F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1616
ADPT_1617F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1617
ADPT_1618F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1618
ADPT_1619F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1619
ADPT_1620F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1620
ADPT_1621F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1621
ADPT_1622F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1622
ADPT_1623F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1623
ADPT_1624F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1624
ADPT_1628F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1628
ADPT_1629F1610 ANILLOS RASCHIG, en vidrio borosilicato, para relleno de columnas - 1629
ADPT_1631F1630 COLUMNA DE VIGREUX, con ajustes intercambiables - 1631
ADPT_1632F1630 COLUMNA DE VIGREUX, con ajustes intercambiables - 1632
ADPT_1633F1630 COLUMNA DE VIGREUX, con ajustes intercambiables - 1633
ADPT_1634F1630 COLUMNA DE VIGREUX, con ajustes intercambiables - 1634
ADPT_1635F1630 COLUMNA DE VIGREUX, con ajustes intercambiables - 1635
ADPT_1641F1640 COLUMNA DE VIGREUX, con ajustes intercambiables y camisa envolvente conjuntas de goma para protección térmica - 1641
ADPT_1642F1640 COLUMNA DE VIGREUX, con ajustes intercambiables y camisa envolvente conjuntas de goma para protección térmica - 1642
ADPT_1643F1640 COLUMNA DE VIGREUX, con ajustes intercambiables y camisa envolvente conjuntas de goma para protección térmica - 1643
ADPT_1644F1640 COLUMNA DE VIGREUX, con ajustes intercambiables y camisa envolvente conjuntas de goma para protección térmica - 1644
ADPT_1645F1640 COLUMNA DE VIGREUX, con ajustes intercambiables y camisa envolvente conjuntas de goma para protección térmica - 1645
ADPT_1651F1650 COLUMNA SNYDER, con ajustes intercambiables - 1651
ADPT_1652F1650 COLUMNA SNYDER, con ajustes intercambiables - 1652
ADPT_1661F1660 COLUMNA BRUUN, con ajustes intercambiables - 1661
ADPT_1662F1660 COLUMNA BRUUN, con ajustes intercambiables - 1662
ADPT_1663F1660 COLUMNA BRUUN, con ajustes intercambiables - 1663
ADPT_1664F1660 COLUMNA BRUUN, con ajustes intercambiables - 1664
ADPT_1671F1670 COLUMNA DE BRUUN, con ajustes intercambiables, dos llaves P.T.F.E. paramuestras y dos bocas roscadas ISO-GL para termómetros - 1671
ADPT_1672F1670 COLUMNA DE BRUUN, con ajustes intercambiables, dos llaves P.T.F.E. paramuestras y dos bocas roscadas ISO-GL para termómetros - 1672
ADPT_1673F1670 COLUMNA DE BRUUN, con ajustes intercambiables, dos llaves P.T.F.E. paramuestras y dos bocas roscadas ISO-GL para termómetros - 1673
ADPT_1681F1680 PIEZA INTERMEDIA PARA COLUMNAS, con ajustes intercambiables, adecuadapara alimentación de columnas y control temperatura - 1681
ADPT_1691F1690 CABEZA DE COLUMNA DEFLEGMADOR, con ajustes intercambiables conrefrigerante dedo frío y control temperatura con boca roscada ISO-GL - 1691
ADPT_1692F1690 CABEZA DE COLUMNA DEFLEGMADOR, con ajustes intercambiables conrefrigerante dedo frío y control temperatura con boca roscada ISO-GL - 1692
ADPT_1693F1690 CABEZA DE COLUMNA DEFLEGMADOR, con ajustes intercambiables conrefrigerante dedo frío y control temperatura con boca roscada ISO-GL - 1693
ADPT_1694F1690 CABEZA DE COLUMNA DEFLEGMADOR, con ajustes intercambiables conrefrigerante dedo frío y control temperatura con boca roscada ISO-GL - 1694
ADPT_1695F1690 CABEZA DE COLUMNA DEFLEGMADOR, con ajustes intercambiables conrefrigerante dedo frío y control temperatura con boca roscada ISO-GL - 1695
ADPT_1697F1690 CABEZA DE COLUMNA DEFLEGMADOR, con ajustes intercambiables conrefrigerante dedo frío y control temperatura con boca roscada ISO-GL - 1697
ADPT_1698F1690 CABEZA DE COLUMNA DEFLEGMADOR, con ajustes intercambiables conrefrigerante dedo frío y control temperatura con boca roscada ISO-GL - 1698
ADPT_1699F1690 CABEZA DE COLUMNA DEFLEGMADOR, con ajustes intercambiables conrefrigerante dedo frío y control temperatura con boca roscada ISO-GL - 1699
ADPT_1700F1690 CABEZA DE COLUMNA DEFLEGMADOR, con ajustes intercambiables conrefrigerante dedo frío y control temperatura con boca roscada ISO-GL - 1700
ADPT_1701F1690 CABEZA DE COLUMNA DEFLEGMADOR, con ajustes intercambiables conrefrigerante dedo frío y control temperatura con boca roscada ISO-GL - 1701
ADPT_1711F1710 CABEZA DE COLUMNA, con ajustes intercambiables, llave de vidrio o en P.T.F.E.cónica y boca roscada ISO-GL - 1711
ADPT_1712F1710 CABEZA DE COLUMNA, con ajustes intercambiables, llave de vidrio o en P.T.F.E.cónica y boca roscada ISO-GL - 1712
ADPT_10553F1710 CABEZA DE COLUMNA, con ajustes intercambiables, llave de vidrio o en P.T.F.E.cónica y boca roscada ISO-GL - 10553
ADPT_1713F1710 CABEZA DE COLUMNA, con ajustes intercambiables, llave de vidrio o en P.T.F.E.cónica y boca roscada ISO-GL - 1713
ADPT_1714F1710 CABEZA DE COLUMNA, con ajustes intercambiables, llave de vidrio o en P.T.F.E.cónica y boca roscada ISO-GL - 1714
ADPT_1715F1710 CABEZA DE COLUMNA, con ajustes intercambiables, llave de vidrio o en P.T.F.E.cónica y boca roscada ISO-GL - 1715
ADPT_1716F1710 CABEZA DE COLUMNA, con ajustes intercambiables, llave de vidrio o en P.T.F.E.cónica y boca roscada ISO-GL - 1716
ADPT_2702F1720 CABEZA DE COLUMNA LUCTA, con ajustes intercambiables, llave de punzónP.T.F.E. y boca roscada ISO-GL - 2702
ADPT_1721F1720 CABEZA DE COLUMNA LUCTA, con ajustes intercambiables, llave de punzónP.T.F.E. y boca roscada ISO-GL - 1721
ADPT_1722F1720 CABEZA DE COLUMNA LUCTA, con ajustes intercambiables, llave de punzónP.T.F.E. y boca roscada ISO-GL - 1722
ADPT_1723F1720 CABEZA DE COLUMNA LUCTA, con ajustes intercambiables, llave de punzónP.T.F.E. y boca roscada ISO-GL - 1723
ADPT_1725F1720 CABEZA DE COLUMNA LUCTA, con ajustes intercambiables, llave de punzónP.T.F.E. y boca roscada ISO-GL - 1725
ADPT_1726F1720 CABEZA DE COLUMNA LUCTA, con ajustes intercambiables, llave de punzónP.T.F.E. y boca roscada ISO-GL - 1726
ADPT_1727F1720 CABEZA DE COLUMNA LUCTA, con ajustes intercambiables, llave de punzónP.T.F.E. y boca roscada ISO-GL - 1727
ADPT_1728F1720 CABEZA DE COLUMNA LUCTA, con ajustes intercambiables, llave de punzónP.T.F.E. y boca roscada ISO-GL - 1728
ADPT_1729F1720 CABEZA DE COLUMNA LUCTA, con ajustes intercambiables, llave de punzónP.T.F.E. y boca roscada ISO-GL - 1729
ADPT_1731F1730 CABEZA DE COLUMNA + REFRIGERANTE DIMROTH - 1731
ADPT_1732F1730 CABEZA DE COLUMNA + REFRIGERANTE DIMROTH - 1732
ADPT_1733F1730 CABEZA DE COLUMNA + REFRIGERANTE DIMROTH - 1733
ADPT_1734F1730 CABEZA DE COLUMNA + REFRIGERANTE DIMROTH - 1734
ADPT_1735F1730 CABEZA DE COLUMNA + REFRIGERANTE DIMROTH - 1735
ADPT_1736F1730 CABEZA DE COLUMNA + REFRIGERANTE DIMROTH - 1736
ADPT_1743F1740 CABEZA DE COLUMNA AUTOMATICA - 1743
ADPT_1744F1740 CABEZA DE COLUMNA AUTOMATICA - 1744
ADPT_10552F1740 CABEZA DE COLUMNA AUTOMATICA - 10552
ADPT_1752F1750 CABEZA DE COLUMNA AUTOMATICA - 1752
ADPT_1754F1750 CABEZA DE COLUMNA AUTOMATICA - 1754
ADPT_1761F1760 TEMPORIZADOR Y SOLENOIDE - 1761
ADPT_1762F1760 TEMPORIZADOR Y SOLENOIDE - 1762
ADPT_1771F1770 ADAPTADOR REDUCTOR, con ajustes intercambiable - 1771
ADPT_1772F1770 ADAPTADOR REDUCTOR, con ajustes intercambiable - 1772
ADPT_1773F1770 ADAPTADOR REDUCTOR, con ajustes intercambiable - 1773
ADPT_1774F1770 ADAPTADOR REDUCTOR, con ajustes intercambiable - 1774
ADPT_1781F1780 REFRIGERANTE DE AIRE, con ajuste intercambiable - 1781
ADPT_1782F1780 REFRIGERANTE DE AIRE, con ajuste intercambiable - 1782
ADPT_1783F1780 REFRIGERANTE DE AIRE, con ajuste intercambiable - 1783
ADPT_1784F1780 REFRIGERANTE DE AIRE, con ajuste intercambiable - 1784
ADPT_1785F1780 REFRIGERANTE DE AIRE, con ajuste intercambiable - 1785
ADPT_1791F1790 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables. - 1791
ADPT_1792F1790 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables. - 1792
ADPT_1793F1790 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables. - 1793
ADPT_1794F1790 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables. - 1794
ADPT_1795F1790 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables. - 1795
ADPT_1796F1790 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables. - 1796
ADPT_1801F1800 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1801
ADPT_1802F1800 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1802
ADPT_1803F1800 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1803
ADPT_1804F1800 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1804
ADPT_1805F1800 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1805
ADPT_1806F1800 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1806
ADPT_1811F1810 REFRIGERANTE PARA KJELDAHL - 1811
ADPT_1812F1810 REFRIGERANTE PARA KJELDAHL - 1812
ADPT_1821F1820 REFRIGERANTE PARA DEAN-STARK Y EXTRACTORES - 1821
ADPT_1822F1820 REFRIGERANTE PARA DEAN-STARK Y EXTRACTORES - 1822
ADPT_1823F1820 REFRIGERANTE PARA DEAN-STARK Y EXTRACTORES - 1823
ADPT_1824F1820 REFRIGERANTE PARA DEAN-STARK Y EXTRACTORES - 1824
ADPT_1831F1830 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1831
ADPT_1832F1830 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1832
ADPT_1833F1830 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1833
ADPT_1834F1830 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1834
ADPT_1835F1830 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1835
ADPT_1836F1830 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1836
ADPT_1837F1830 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1837
ADPT_1838F1830 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1838
ADPT_1839F1830 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1839
ADPT_1840F1830 REFRIGERANTE LIEBIG-WEST, con ajustes intercambiables - 1840
ADPT_1851F1850 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1851
ADPT_1852F1850 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1852
ADPT_1853F1850 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1853
ADPT_1854F1850 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1854
ADPT_1855F1850 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1855
ADPT_1856F1850 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1856
ADPT_1857F1850 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1857
ADPT_1858F1850 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1858
ADPT_1861F1860 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1861
ADPT_1862F1860 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1862
ADPT_1863F1860 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1863
ADPT_1864F1860 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1864
ADPT_1865F1860 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1865
ADPT_1866F1860 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1866
ADPT_1867F1860 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1867
ADPT_1868F1860 REFRIGERANTE DE BOLAS, con olivas o bocas roscadas - 1868
ADPT_1871F1870 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1871
ADPT_1872F1870 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1872
ADPT_1873F1870 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1873
ADPT_1874F1870 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1874
ADPT_1875F1870 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1875
ADPT_1876F1870 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1876
ADPT_1881F1880 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1881
ADPT_1882F1880 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1882
ADPT_1883F1880 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1883
ADPT_1884F1880 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1884
ADPT_1885F1880 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1885
ADPT_1886F1880 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LÍQUIDOS, con ajuste intercambiable y olivas roscadas - 1886
ADPT_1891F1890 REFRIGERANTE DIMROTH PARA SOXHLET, con olivas o bocas roscadas - 1891
ADPT_1892F1890 REFRIGERANTE DIMROTH PARA SOXHLET, con olivas o bocas roscadas - 1892
ADPT_1893F1890 REFRIGERANTE DIMROTH PARA SOXHLET, con olivas o bocas roscadas - 1893
ADPT_1894F1890 REFRIGERANTE DIMROTH PARA SOXHLET, con olivas o bocas roscadas - 1894
ADPT_1895F1890 REFRIGERANTE DIMROTH PARA SOXHLET, con olivas o bocas roscadas - 1895
ADPT_1896F1890 REFRIGERANTE DIMROTH PARA SOXHLET, con olivas o bocas roscadas - 1896
ADPT_1901F1900 REFRIGERANTE DIMROTH - 1901
ADPT_1902F1900 REFRIGERANTE DIMROTH - 1902
ADPT_1903F1900 REFRIGERANTE DIMROTH - 1903
ADPT_1904F1900 REFRIGERANTE DIMROTH - 1904
ADPT_1905F1900 REFRIGERANTE DIMROTH - 1905
ADPT_1911F1910 REFRIGERANTE DIMROTH-KÜHLER - 1911
ADPT_1912F1910 REFRIGERANTE DIMROTH-KÜHLER - 1912
ADPT_1913F1910 REFRIGERANTE DIMROTH-KÜHLER - 1913
ADPT_1914F1910 REFRIGERANTE DIMROTH-KÜHLER - 1914
ADPT_1915F1910 REFRIGERANTE DIMROTH-KÜHLER - 1915
ADPT_1921F1920 REFRIGERANTE DIMROTH DOBLE SERPENTIN - 1921
ADPT_1922F1920 REFRIGERANTE DIMROTH DOBLE SERPENTIN - 1922
ADPT_1923F1920 REFRIGERANTE DIMROTH DOBLE SERPENTIN - 1923
ADPT_1924F1920 REFRIGERANTE DIMROTH DOBLE SERPENTIN - 1924
ADPT_1931F1930 REFRIGERANTE DIMROTH DOBLE SUPERFICIE - 1931
ADPT_1932F1930 REFRIGERANTE DIMROTH DOBLE SUPERFICIE - 1932
ADPT_1933F1930 REFRIGERANTE DIMROTH DOBLE SUPERFICIE - 1933
ADPT_1934F1930 REFRIGERANTE DIMROTH DOBLE SUPERFICIE - 1934
ADPT_1941F1940 REFRIGERANTE DAVIES DOBLE SUPERFICIE - 1941
ADPT_1942F1940 REFRIGERANTE DAVIES DOBLE SUPERFICIE - 1942
ADPT_1943F1940 REFRIGERANTE DAVIES DOBLE SUPERFICIE - 1943
ADPT_1951F1950 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LIQUIDOS INFLAMABLES - 1951
ADPT_1952F1950 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LIQUIDOS INFLAMABLES - 1952
ADPT_1953F1950 REFRIGERANTE SERPENTIN PARA LIQUIDOS INFLAMABLES - 1953
ADPT_1961F1960 REFRIGERANTE PARA ROTAVAPOR - 1961
ADPT_1962F1960 REFRIGERANTE PARA ROTAVAPOR - 1962
ADPT_1963F1960 REFRIGERANTE PARA ROTAVAPOR - 1963
ADPT_1964F1960 REFRIGERANTE PARA ROTAVAPOR - 1964
ADPT_1971F1970 REFRIGERANTE ALAMBIQUE ACODADO A 75º - 1971
ADPT_1981F1980 REFRIGERANTE PARA INMERSION (DEDO FRIO) - 1981
ADPT_1982F1980 REFRIGERANTE PARA INMERSION (DEDO FRIO) - 1982
ADPT_1983F1980 REFRIGERANTE PARA INMERSION (DEDO FRIO) - 1983
ADPT_1984F1980 REFRIGERANTE PARA INMERSION (DEDO FRIO) - 1984
ADPT_1991F1990 REFRIGERANTE DE AIRE CON TRAMPA KJELDAHL - 1991
ADPT_2001F2000 REFRIGERANTE PARA APARATO EXTRACTOR - 2001
ADPT_2002F2000 REFRIGERANTE PARA APARATO EXTRACTOR - 2002
ADPT_2011F2010 REFRIGERANTE PARA APARATO EXTRACTOR - 2011
ADPT_2012F2010 REFRIGERANTE PARA APARATO EXTRACTOR - 2012
ADPT_2013F2010 REFRIGERANTE PARA APARATO EXTRACTOR - 2013
ADPT_2014F2010 REFRIGERANTE PARA APARATO EXTRACTOR - 2014
ADPT_2021F2020 REFRIGERANTE SERPENTIN - 2021
ADPT_2022F2020 REFRIGERANTE SERPENTIN - 2022
ADPT_2023F2020 REFRIGERANTE SERPENTIN - 2023
ADPT_2024F2020 REFRIGERANTE SERPENTIN - 2024
ADPT_2025F2020 REFRIGERANTE SERPENTIN - 2025
ADPT_2030F2020 REFRIGERANTE SERPENTIN - 2030
ADPT_2031F2020 REFRIGERANTE SERPENTIN - 2031
ADPT_2032F2020 REFRIGERANTE SERPENTIN - 2032
ADPT_2033F2020 REFRIGERANTE SERPENTIN - 2033
ADPT_2034F2020 REFRIGERANTE SERPENTIN - 2034
ADPT_2421F2420 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva recta - 2421
ADPT_2422F2420 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva recta - 2422
ADPT_2423F2420 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva recta - 2423
ADPT_2424F2420 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva recta - 2424
ADPT_2425F2420 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva recta - 2425
ADPT_2431F2430 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva acodada - 2431
ADPT_2432F2430 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva acodada - 2432
ADPT_2433F2430 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva acodada - 2433
ADPT_2434F2430 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva acodada - 2434
ADPT_2435F2430 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva acodada - 2435
ADPT_2441F2440 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva recta - 2441
ADPT_2442F2440 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva recta - 2442
ADPT_2443F2440 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva recta - 2443
ADPT_2444F2440 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva recta - 2444
ADPT_2445F2440 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva recta - 2445
ADPT_2451F2450 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva acodada - 2451
ADPT_2452F2450 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva acodada - 2452
ADPT_2453F2450 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva acodada - 2453
ADPT_2454F2450 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva acodada - 2454
ADPT_2455F2450 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con oliva acodada - 2455
ADPT_2461F2460 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con dos olivas acodadas - 2461
ADPT_2462F2460 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con dos olivas acodadas - 2462
ADPT_2463F2460 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con dos olivas acodadas - 2463
ADPT_2471F2470 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con llave P.T.F.E. y oliva recta - 2471
ADPT_2472F2470 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con llave P.T.F.E. y oliva recta - 2472
ADPT_2473F2470 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con llave P.T.F.E. y oliva recta - 2473
ADPT_2474F2470 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con llave P.T.F.E. y oliva recta - 2474
ADPT_2481F2480 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con llave P.T.F.E. y oliva acodada - 2481
ADPT_2482F2480 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con llave P.T.F.E. y oliva acodada - 2482
ADPT_2483F2480 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con llave P.T.F.E. y oliva acodada - 2483
ADPT_2484F2480 AJUSTE INTERCAMBIABLE, con llave P.T.F.E. y oliva acodada - 2484
ADPT_2491F2490 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2491
ADPT_2492F2490 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2492
ADPT_2493F2490 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2493
ADPT_2494F2490 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2494
ADPT_2501F2500 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2501
ADPT_2502F2500 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2502
ADPT_2503F2500 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2503
ADPT_2504F2500 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2504
ADPT_2511F2510 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2511
ADPT_2512F2510 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2512
ADPT_2513F2510 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2513
ADPT_2514F2510 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2514
ADPT_2521F2520 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2521
ADPT_2522F2520 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2522
ADPT_2523F2520 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2523
ADPT_2524F2520 AJUSTE INTERCAMBIABLE - 2524
ADPT_2531F2530 PIEZA INTERMEDIA - 2531
ADPT_2532F2530 PIEZA INTERMEDIA - 2532
ADPT_2533F2530 PIEZA INTERMEDIA - 2533
ADPT_2541F2540 PIEZA INTERMEDIA - 2541
ADPT_2542F2540 PIEZA INTERMEDIA - 2542
ADPT_2543F2540 PIEZA INTERMEDIA - 2543
ADPT_2561F2550 LLAVE PARA DESECADOR - 2561
ADPT_2562F2550 LLAVE PARA DESECADOR - 2562
ADPT_2563F2550 LLAVE PARA DESECADOR - 2563
ADPT_2564F2550 LLAVE PARA DESECADOR - 2564
ADPT_2571F2570 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2571
ADPT_2572F2570 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2572
ADPT_2573F2570 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2573
ADPT_2574F2570 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2574
ADPT_2575F2570 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2575
ADPT_2576F2570 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2576
ADPT_2577F2570 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2577
ADPT_2578F2570 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2578
ADPT_2579F2570 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2579
ADPT_2580F2570 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2580
ADPT_2591F2590 ADAPTADOR-REDUCTOR, con tubo interior - 2591
ADPT_2592F2590 ADAPTADOR-REDUCTOR, con tubo interior - 2592
ADPT_2593F2590 ADAPTADOR-REDUCTOR, con tubo interior - 2593
ADPT_2601F2600 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2601
ADPT_2602F2600 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2602
ADPT_2603F2600 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2603
ADPT_2604F2600 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2604
ADPT_2605F2600 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2605
ADPT_2606F2600 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2606
ADPT_2607F2600 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2607
ADPT_2608F2600 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2608
ADPT_2609F2600 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2609
ADPT_2610F2600 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2610
ADPT_2631F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2631
ADPT_2632F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2632
ADPT_2633F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2633
ADPT_2634F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2634
ADPT_2635F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2635
ADPT_2636F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2636
ADPT_2640F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2640
ADPT_2641F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2641
ADPT_2642F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2642
ADPT_2643F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2643
ADPT_2644F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2644
ADPT_2645F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2645
ADPT_2646F2620 ADAPTADOR-REDUCTOR - 2646
ADPT_2651F2650 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables cónico-rótula - 2651
ADPT_2652F2650 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables cónico-rótula - 2652
ADPT_2653F2650 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables cónico-rótula - 2653
ADPT_2654F2650 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables cónico-rótula - 2654
ADPT_2655F2650 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables cónico-rótula - 2655
ADPT_2656F2650 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables cónico-rótula - 2656
ADPT_2657F2650 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables cónico-rótula - 2657
ADPT_2658F2650 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables cónico-rótula - 2658
ADPT_2661F2660 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables rótula-cónico - 2661
ADPT_2662F2660 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables rótula-cónico - 2662
ADPT_2663F2660 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables rótula-cónico - 2663
ADPT_2664F2660 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables rótula-cónico - 2664
ADPT_2665F2660 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables rótula-cónico - 2665
ADPT_2666F2660 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables rótula-cónico - 2666
ADPT_2667F2660 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables rótula-cónico - 2667
ADPT_2668F2660 ADAPTADOR, con ajustes intercambiables rótula-cónico - 2668
ADPT_2681F2670 ADAPTADOR TUBO A ROSCA SISTEMA SVL/ISO-GL - 2681
ADPT_2682F2670 ADAPTADOR TUBO A ROSCA SISTEMA SVL/ISO-GL - 2682
ADPT_2683F2670 ADAPTADOR TUBO A ROSCA SISTEMA SVL/ISO-GL - 2683
ADPT_2684F2670 ADAPTADOR TUBO A ROSCA SISTEMA SVL/ISO-GL - 2684
ADPT_2691F2690 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema SVL - 2691
ADPT_2692F2690 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema SVL - 2692
ADPT_2693F2690 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema SVL - 2693
ADPT_2694F2690 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema SVL - 2694
ADPT_2695F2690 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema SVL - 2695
ADPT_2696F2690 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema SVL - 2696
ADPT_2697F2690 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema SVL - 2697
ADPT_2701F2700 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema ISO-GL - 2701
ADPT_2703F2700 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema ISO-GL - 2703
ADPT_2704F2700 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema ISO-GL - 2704
ADPT_2705F2700 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema ISO-GL - 2705
ADPT_2706F2700 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema ISO-GL - 2706
ADPT_2707F2700 ADAPTADOR, con ajuste intercambiable y boca roscada sistema ISO-GL - 2707
ADPT_29F6500 APARATO PARA REFLUJO - 29
ADPT_3221F6500 APARATO PARA REFLUJO - 3221
ADPT_6505F6500 APARATO PARA REFLUJO - 6505
ADPT_31F6510 APARATO PARA REFLUJO - 31
ADPT_6515F6510 APARATO PARA REFLUJO - 6515
ADPT_33F6520 APARATO PARA REFLUJO Y ADICION - 33
ADPT_2946F6520 APARATO PARA REFLUJO Y ADICION - 2946
ADPT_2175F6520 APARATO PARA REFLUJO Y ADICION - 2175
ADPT_6525F6520 APARATO PARA REFLUJO Y ADICION - 6525
ADPT_34F6530 APARATO PARA DESTILACION SIMPLE - 34
ADPT_2221F6530 APARATO PARA DESTILACION SIMPLE - 2221
ADPT_2281F6530 APARATO PARA DESTILACION SIMPLE - 2281
ADPT_9273F6530 APARATO PARA DESTILACION SIMPLE - 9273
ADPT_2966F6540 APARATO PARA DESTILACION Y ADICION - 2966
ADPT_6545F6540 APARATO PARA DESTILACION Y ADICION - 6545
ADPT_9274F6550 APARATO PARA DESTILACION CON TRAMPA KJELDAHL - 9274
ADPT_6555F6550 APARATO PARA DESTILACION CON TRAMPA KJELDAHL - 6555
ADPT_304F6560 APARATO PARA DESTILACION POR ARRASTRE VAPOR - 304
ADPT_6561F6560 APARATO PARA DESTILACION POR ARRASTRE VAPOR - 6561
ADPT_2052F6560 APARATO PARA DESTILACION POR ARRASTRE VAPOR - 2052
ADPT_6565F6560 APARATO PARA DESTILACION POR ARRASTRE VAPOR - 6565
ADPT_249F6570 APARATO PARA DESTILACION A BAJA PRESION - 249
ADPT_2741-EF6570 APARATO PARA DESTILACION A BAJA PRESION - 2741-E
ADPT_6575F6570 APARATO PARA DESTILACION A BAJA PRESION - 6575
ADPT_333F6580 APARATO PARA REACCION CON REFLUJO, ADICION, AGITACION,ENTRADA DE GAS Y CONTROL TEMPERATURA - 333
ADPT_2222F6580 APARATO PARA REACCION CON REFLUJO, ADICION, AGITACION,ENTRADA DE GAS Y CONTROL TEMPERATURA - 2222
ADPT_2282F6580 APARATO PARA REACCION CON REFLUJO, ADICION, AGITACION,ENTRADA DE GAS Y CONTROL TEMPERATURA - 2282
ADPT_6581F6580 APARATO PARA REACCION CON REFLUJO, ADICION, AGITACION,ENTRADA DE GAS Y CONTROL TEMPERATURA - 6581
ADPT_985F6580 APARATO PARA REACCION CON REFLUJO, ADICION, AGITACION,ENTRADA DE GAS Y CONTROL TEMPERATURA - 985
ADPT_1022F6580 APARATO PARA REACCION CON REFLUJO, ADICION, AGITACION,ENTRADA DE GAS Y CONTROL TEMPERATURA - 1022
ADPT_1071F6580 APARATO PARA REACCION CON REFLUJO, ADICION, AGITACION,ENTRADA DE GAS Y CONTROL TEMPERATURA - 1071
ADPT_1121F6580 APARATO PARA REACCION CON REFLUJO, ADICION, AGITACION,ENTRADA DE GAS Y CONTROL TEMPERATURA - 1121
ADPT_6585F6580 APARATO PARA REACCION CON REFLUJO, ADICION, AGITACION,ENTRADA DE GAS Y CONTROL TEMPERATURA - 6585
DEMO