Asas de nicrom

Referències i articles disponibles:

ReferènciaNom del producteAfegir al carret
302762ASA NO CALIBRADA 2MM METAL
302764ASA NO CALIBRADA 4MM METAL
302771ASA CALIBRADA 1UL METAL
302772ASA CALIBRADA 10 UL METAL
302780MANGO ALUM Y PVC 150MM
302792MANGO ALUM+ ASA 2MM
302794MANGO ALUM + ASA 4MM
DEMO