Matrassos aforats

Referències i articles disponibles:

ReferènciaNom del producteAfegir al carret
NOR3168606Matraz aforado con tapón plástico 10/19 cl.A 5ml.
NOR3168609Matraz aforado con tapón plástico 10/19 cl.A 10ml.
NOR3168611Matraz aforado con tapón plástico 12/21 cl. A 20 ml
NOR3168615Matraz aforado con tapón plástico 12/21 cl.A 25 ml
NOR3168618Matraz aforado con tapón plástico 14/23 cl.A 50 ml.
NOR3168624Matraz aforado con tapón plástico 12/21 cl.A 100 ml
NOR3168626Matraz aforado con tapón plástico 14/23 cl.A 100 ml.
NOR3168632Matraz aforado con tapón plástico 14/23 cl.A 200 ml.
NOR3168636Matraz aforado con tapón plástico 14/23 cl A. 250 ml
NOR3168644Matraz aforado con tapón plástico 19/26 cl.A 500 ml
NOR3168654Matraz aforado con tapón plástico 24/29 cl.A 1000 ml.
NOR3168673Matraz aforado con tapón plástico 34/35 cl. A 5000 ml.
DEMO