Matraz Kitasato

Referències i articles disponibles:

ReferènciaNom del producteAfegir al carret
2120124NMatraz de Kitasato con oliva lateral 100 ml
2120136NMatraz de Kitasato con oliva lateral 250 ml
2120144NMatraz de Kitasato con oliva lateral 500 ml
2120154NMatraz de Kitasato con oliva lateral 1000 ml
2120163NMatraz de Kitasato con oliva lateral 2000 ml
2119168Frasco Kitasato con tubuladura para vacío 3000ml
2119173Frasco Kitasato 5000 ml
2119186Frasco Kitasato 10000 ml
2119188Frasco Kitasato 15000 ml
2119191Frasco Kitasato 20000 ml
DEMO