Microscopis

Referències i articles disponibles:

ReferènciaNom del producteAfegir al carret
2802-LED-CORDLESSMicroscopio monocular objetivos 4x-10x-40x, ocular 10x. Iluminación LED
B1-211E-SPMicroscopio monocular objetivos 4x-10x-40x-100 X, ocular 10x. Iluminación LED
BA210 LEDMicroscopio bInocular objetivos 4x-10x-40x-100 X, ocular 10x. Iluminación LED
BA210 EMicroscopio bInocular objetivos 4x-10x-40x-100 X, ocular 10x. Iluminación LED o cuarzo halógeno intercambiable
BA210-ETMicroscopio trinocular objetivos 4x-10x-40x-100 X, ocular 10x. Iluminación LED o cuarzo halógeno intercambiable
BA310 EMicroscopio binocular objetivos 4x-10x-40x-100 X, ocular 10x. Iluminación LED o cuarzo halógeno intercambiable
BA310 ETMicroscopio trinocular objetivos 4x-10x-40x-100 X, ocular 10x. Iluminación LED o cuarzo halógeno intercambiable
BA310 LEDMicroscopio bInocular objetivos 4x-10x-40x-100 X (inmersión), ocular 10x. Iluminación LED
DEMO