Puntes per a pipetes

Referències i articles disponibles:

ReferènciaNom del producteAfegir al carret
162005PUNTA UNIVERSAL 1-5ML
199075RACK PUNTAS 1-5ML
199083PUNTA 5-200UL
200009PUNTA 5-200UL
200012PUNTA 50-1000UL
200014PUNTA 2-10ML
200015PUNTA 2-10ML
200016PUNTA 2-200UL
200017PUNTA 5-200UL MLA
200018PUNTA 200-1000UL MLA
200019PUNTA 5-200UL
200020PUNTA 100-1000UL
200021PUNTA 5-1000UL
200024PUNTA 0,1-10UL
200026PUNTA 1-200UL 91MM
200028PUNTA 1-5ML
200029PUNTA 100-1000UL
200070PUNTA 100-1000UL
200071PUNTA 50-1250UL
200072PUNTA 5-200UL
200074PUNTA 2-300UL
200075PUNTA 1-5ML
200076PUNTA 2-200UL
200077PUNTA 20-300ul
200078PUNTA 2-200UL
200079PUNTA GEL 0,1-200UL
200080,1PUNTA 100-1000UL
200082PUNTA 100-1000UL
200083PUNTA 1-5ML
662005PUNTA UNIVERSAL 1-5ML B/U
199014NRACK 5-200UL LIBRE DNASA/RNASA
199014RCRACK PUNTAS 5-200UL
199076RCRACK PUNTAS 2-300UL
199078NRACK 2-200UL LIBRE DNASA/RNASA
199078RCRACK PUNTAS 2-200UL
199084RCRACK PUNTAS 0,1-10UL
2000079RRACK PUNTA GEL 0,1-200UL
200009BPUNTA 5-200UL BOLSA INDIVIDUAL
200009RRACK PUNTA 5-200UL
200012BPUNTA 50-1000UL B INDIVIDUAL
200012RRACK PUNTA 50-1000UL
200014FRRACK PUNTAS 2-10ML FILTRO
200014RRACK PUNTA 2-10ML
200015RRACK PUNTA 2-10ML
200015RFRACK PUNTA 2-10ML FILTRO
200016BPUNTA 2-200UL BOLSA INDIVIDUAL
200016RRACK PUNTA 2-200UL
200028RRACK PUNTA 1-5ML
200028RFRACK PUNTA 1-5ML FILTRO
200029FPUNTA 100-1000UL CON FILTRO
200029RRACK PUNTA 100-1000UL
200029RFRACK PUNTA 100-1000UL C/FILTRO
200070NRRACK 100-1000UL LIBRE DNASA/RNASA
200070RRACK PUNTA 100-1000UL
200071NRRACK 50-1250UL
200075RFRACK 1-5ML FILTRO
200076RRACK 2-200UL
200076RFRACK PUNTA 2-200UL C/FILTRO
200077FPUNTA 20-300UL FILTRO
200077FRRACK PUNTA 20-300UL FILTRO
200077RRACK PUNTA 20-300UL
200079FSRACK PUNTA GEL FILTRO 0,1-100UL
200080,1RRACK PUNTA 100-1000UL
200082FPUNTA 100-1000UL FILTRO
200082NRRACK 100-1000UL LIBRE DNASA/RN
200082RRACK PUNTA 100-1000UL
200083RRACK PUNTA 1-5ML
301-01PUNTA 0,1-10UL GRADUADA
301-01FPUNTA 0,1-10UL FILTRO
301-01FRRACK 0,1-10UL FILTRO
301-01RRACK 96 PUNTAS 0.1-10UL GRAD
301-09RACK PUNTA 0.5-20UL
301-10RACK PUNTA 0.5-20UL
301-11PUNTA 0.5-20UL
326-19PUNTA 0,1-10UL FILTRO
326-37PUNTA 0.5-20UL FILTRO
327-16RACK 100-1000 FILTRO
327-19RACK 0,1-10UL FILTRO
327-23PUNTA 2-100UL FILTRO
327-24RACK 2-100UL FILTRO
327-30PUNTA 100-1000UL FILTRO
327-30RRACK 100-1000UL FILTRO
327-31RRACK 50-1000UL FILTRO
327-33PUNTA 5-100UL FILTRO
327-33RRACK 5-100UL FILTRO
327-34PUNTA 2-200UL FILTRO
327-34RRACK 2-200UL FILTRO
327-36PUNTA 2-30UL FILTRO
327-36RRACK 2-30UL FILTRO
327-37RRACK 0.5-20UL FILTRO
327-40PUNTA 1-200UL ORIFICIO GRANDE
DEMO