Refractòmetre de ma

Referències i articles disponibles:

ReferènciaNom del producteAfegir al carret
720,11100-10 BRIX ATC
720,11200-20 BRIX ATC
720,11300-32 BRIX ATC
720,114028-62 BRIX ATC
720,115040-82 BRIX ATC
720,115958-92 BRIX ATC
720,116058-90BRIX 38-43ºBe17-27%agua/miel
720,11700-50 BRIX ATC
720,11800-80 BRIX
720,11910-90 BRIX 1 ESCALA
720,2110SALINO 0-10/1000 a 1070 g/ml % ATC
720,2120SALINO 0-28 % ATC
720,2130SALINO 0-100 ‰ y 0-10º BRIX ATC
720,5010ALCOHOL 0-80%
720,5150MOSTO 0-22Bé 0-25% AP 0-40% Brix ATC
720,5250CERVEZA 0-32º Brix 1.000-1.130 SG
720,109REFRACTOMETRO 0-90 º BRIX
720,809REFRACTOMETRO 1.333-1.520 nD
DEMO