Laminocultius (slides)

Referències i articles disponibles:

ReferènciaNom del producteAfegir al carret
2360525272Laminocultivo recuento total de aerobios/levaduras y hongos PCA/RB (20u.)
2360525262Laminocultivo recuento total aerobios/enterobacterias PCA/VRBG (20u.)
DEMO